კარიერული განვითარების შესაძლებლობები

 

EURAXESS გთავაზობთ კარიერული განვითარების სერვისებს და გეხმარებათ მოიძიოთ ინფორმაცია სხვადასხვა შესაძლებლობის შესახებ, რომ გქონდეთ ისეთი კარიერა, როგორიც ყველაზე მეტად შეგეფერებათ.

EURAXESS საქართველო გთავაზობთ სერვისებს, რომელთა შორისაა არამობილური, საქართველოდან გამავალი და ქვეყანაში შემომავალი მკვლევრების დახმარება.

საქართველოში კარიერული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი მკვლევრებისთვის არის დაფინანსების შესაძლებლობები/საგრანტო კონკურსები საქართველოს მთავრობის, საერთაშორისო პარტნიორებისა და უნივერსიტეტების მხრიდან.

ინფორმაცია ყველა ამ შესაძლებლობის შესახებ თავმოყრილია ქვემოთ მოცემულ გზამკვლევებში: