ჯანმრთელობის დაზღვევა

ჯანმრთელობის დაზღვევა საქართველოში მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო დაზღვევის სისტემას.