უნივერსიტეტები საქართველოში

საქართველოში მოქმედებს სამი ტიპის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება:

უნივერსიტეტი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სამივე საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს.

სასწავლო უნივერსიტეტი - ახორციელებს მხოლოდ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს.

კოლეჯი - ახორციელებს მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამებს.